Procés de selecció

Curs 2023-2024

Cursa el Batxillerat Internacional a L'Alzina

A continuació et detallem el procés per poder cursar al nostre institut el Batxillerat Internacional.

OFERTA CURS 2023/2024: 25 places

Calendari

Preinscripció proves accés: del 20 de febrer al 3 de març 2023.

Proves de contingència: 22 de març 2023 a les 15:30 h.

Publicació aspirants que passen a l'entrevista: 21 i 23 de març de 2023.

Entrevistes: del 22 al 27 de març de 2023.

Publicació admesos: 27 de març de 2023 .

Matrícula presencial: del 22 de juny al 3 de juliol.

Portes obertes

Dimarts 14 de febrer 2023 a les 18:30h

Preinscripció proves d'accés

Del 20 febrer al 3 de març 2023


Després de les portes obertes, obrirem el formulari per la inscripció.

La documentació que s’haurà d’aportar:

·· Certificat de nota mitjana de 1r a 3r d’ESO (numèrica). L’alumnat interessat a cursar l’IB ha d’acreditar una qualificació mitjana de 1r a 3r d’ESO d’un 8 o superior.

·· DNI per les dues cares

·· Certificat d’anglès (si s’escau)

·· Carta de motivació

Passats uns dies de realitzar la preinscripció, rebreu al vostre correu un codi d’aspirant.

Proves d'accés

Dissabte 11 de març 2023

9h - Recepció dels aspirants

9:30h - Inici de la prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític (1 h)

10:30h - 10:55h - Descans

11h - Inici de la prova de matemàtiques (1 h 30 min)

12:30 - Finalització de les proves

Prova de contingència

Dimecres 22 de març a les 15.30h

Aquestes proves estan indicades per l’alumnat que per causes de força major no poden assistir presencialment a les proves d’accés el dia estipulat.

Llistat aspirants passen a l'entrevista (21 i 23 de març)

Llistat aspirants passen a l'entrevista aspirants de contingència (22 de març)

Llistat aspirants seleccionats (27 de març)