Procés de selecció

Curs 2023-2024

Cursa el Batxillerat Internacional a l'Alzina

A continuació et detallem el procés per poder cursar al nostre institut el Batxillerat Internacional.

Portes obertes

Dimarts 14 de febrer 2023 a les 18:30h

Per poder participar us heu d'inscriure en el següent enllaç

Preinscripció proves d'accés

Del 20 febrer al 4 de març 2023


Després de les portes obertes, obrirem el formulari per la inscripció.

La documentació que s’haurà d’aportar:

·· Certificat de nota mitjana de 1r a 3r d’ESO (numèrica). L’alumnat interessat a cursar l’IB ha d’acreditar una qualificació mitjana de 1r a 3r d’ESO d’un 8 o superior.

·· DNI per les dues cares

·· Certificat d’anglès (si s’escau)

·· Carta de motivació

Passats uns dies de realitzar la preinscripció, rebreu al vostre correu un codi d’aspirant.

Proves d'accés

Dissabte 11 de març 2023

Prova de contingència

Dimecres 22 de març

Aquestes proves estan indicades per l’alumnat que per causes de força major no poden assistir presencialment a les proves d’accés el dia estipulat.

Calendari

  • Publicació aspirants que passen a entrevista: durant la segona quinzena de març
  • Entrevistes: durant la segona quinzena de març
  • Publicació admesos: pendent