Procés de selecció

Curs 2022-2023

Cursa el Batxillerat Internacional a l'Alzina

A continuació et detallem el procés per poder cursar al nostre institut el Batxillerat Internacional.

Portes obertes

Dimecres 9 de febrer 18h i 19.30h

Preinscripció proves d'accés

De l’1 al 12 de març de 2022 Després de les portes obertes, obrirem el formulari per la inscripció.

La documentació que s’haurà d’aportar:

·· Certificat de nota mitjana de 1r a 3r d’ESO (numèrica). L’alumnat interessat a cursar l’IB ha d’acreditar una qualificació mitjana de 1r a 3r d’ESO d’un 8 o superior.

·· DNI per les dues cares

·· Certificat d’anglès (si s’escau)

·· Carta de motivació

Passats uns dies de realitzar la preinscripció, rebreu al vostre correu un codi d’aspirant.

Proves d'accés

Dissabte 19 de març de 2022

9.00 a 9.30h | Rebuda

9.30 a 10.30h | Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític

11.00 a 12.30h | Prova de matemàtiques

Prova de contingència

Aquestes proves estan indicades per l’alumnat que per causes de força major no poden assistir presencialment a les proves d’accés el dia estipulat.

Es realitzaran el dia 30 de març de 16h a 18:45 h

16-17h Prova de comprensió lectora, expressió escrita i pensament crític

17-17.15h Descans

17.15-18.45 Prova de matemàtiques

Si es el vostre cas, si us plau, contacteu amb nosaltres via correu electrònic: ib@alzina.cat

Calendari

  • Publicació aspirants que passen a entrevista: 1 d’abril
  • Entrevistes: del 4 al 19 d’abril
  • Publicació admesos: 21 d’abril

Llistat aspirants entrevista

El dia 1 d’abril publicarem la llista dels aspirants a realitzar l’entrevista, els quals rebran un correu amb les instruccions per fer-la.
 

Llistat aspirants seleccionats