Matrícula

Curs 2023-2024

Alumnat 2n Batxillerat

Benvolgudes famílies de 1r Batxillerat Internacional,

Per formalitzar la matrícula pel curs vinent 2023-2024 pel seu fill/a, que actualment està cursant 1r Batxillerat Internacional, s’ha d’omplir el següent formulari  https://forms.gle/R21F1BCakkf87uUW9 

Podeu aprofitar per renovar les dades personals si hi ha hagut canvis. Recordeu que cal que constin a Esfer@ les dades de tots dos tutors/es legals.

També haureu d’efectuar el pagament de la matrícula per un import de 60€.

Forma pagament:

* Tokapp ( comissió a càrrec de la família)
* Transferència: Caixabank ES18 2100 3201 3322 0040 7455 (indicant matricula IB + nom alumne/a)

Us recordem que les quotes mensuals es començaran a pagar a partir de l’1 de setembre fins a juny (90€ /mensuals o 270€ / 3 quotes trimestrals + 90€ juny).

DATA LÍMIT: 16 DE MAIG DE 2023

Moltes gràcies,
L’equip directiu

Alumnat nou admès 1r

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar les instruccions per formalitzar la matrícula del vostre fill/a pel Batxillerat Internacional, es realitzarà de forma PRESENCIAL el dilluns 26 i dimarts 27 de juny 2023 de 9-13h a la nostra Secretaria.

Si la persona interessada no pot venir aquell dia, podrà lliurar la documentació una altre persona en nom seu.

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR EN PAPER

  • Full de dades  DESCARREGAR
  • Autorització d’imatge DESCARREGAR
  • Full de recollida d’informació per alumnes amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (si s’escau)  DESCARREGAR
  • Fotocòpia DNI alumne/a
  • Fotocòpia targeta sanitària
  • Fotocòpia DNI pare i mare o tutors
  • Fotocòpia llibre família
  • Resguard del pagament (on consti el nom de l’alumne/a).

Les fotocòpies dels DNI han d’estar les dues cares al mateix full i per separat el del alumne/a, pare i mare.

Pagament matrícula: 60€

  • Per ingrés o transferència a La Caixa ES18 2100 3201 3322 0040 7455
  • Secretaria: Targeta

També haureu d’omplir el següent formular https://forms.gle/qkQHWCBCeu1R3RdF8 per indicar si el vostre fill/a cursarà física o química.

Moltes gràcies!