Preguntes freqüents

Les dates de les proves de selecció són les mateixes, per tant s’ha de triar un únic centre educatiu públic i fer el procés de selecció en aquest centre.

Mitjançant la UNED es pot convalidar la part comuna de les proves, però aquesta convalidació té un cost i, a més, sovint arriba quan ja s’ha iniciat la matrícula a la universitat. És per això que tot l’alumnat s’haurà de presentar a les PAU, tant de les comunes com de les específiques. Tenint en compte el grau d’exigència del Programa del Diploma, la preparació de les PAU no representarà gaire esforç addicional.

No, som un centre públic i per tant a part del Programa del Diploma s’ha de cursar el currículum nacional. En acabar aquests estudis l’alumnat tindrà les dues titulacions, Batxillerat LOMLOE i Programa del Diploma, és per això que en comptes de tenir 30 hores lectives setmanals aquest alumnat en tindrà 32.

Són dues proves, una de matemàtiques i una de català, i el nivell és equivalent al de les proves de competències bàsiques que es fan a 4t.

A la secretaria del centre on heu estudiat 1r, 2n i 3r d’ESO us faran un document amb el vostre expedient explicitant la nota mitjana d’aquests tres cursos

Sí, el llistat amb les 25 persones seleccionades es farà públic abans de la matrícula del Batxillerat nacional, per tant l’alumnat que no sigui seleccionat es podrà matricular al Batxillerat nacional

Hi haurà 6 hores els matins, de dilluns a divendres, i dues hores una tarda, deixant una hora per dinar

Hi haurà l’opció de quedar-se a dinar al menjador. També hi haurà un espai amb microones per l’alumnat que porti el menjar preparat de casa.

El departament d’Educació té previst lliurar ordinadors portàtils a tot l’alumnat per tant la necessitat de comprar-ne un de propi no és immediata.

Sí que és recomanable tenir un portàtil per a treballar. Al Programa del Diploma es demana a l’alumnat l’elaboració de documents llargs i complexos per als quals és molt més còmode treballar amb un ordinador amb una pantalla més gran i un teclat

No, el PD s’ha de cursar durant dos anys sencers per tal de garantir el nombre d’hores lectives de les diferents matèries

No, tothom parteix de les mateixes condicions. Ser alumne d’ESO a L’Alzina no garanteix una plaça a l’IB

No, no es cursa en anglès. Tot i què l’anglès hi té un pes molt important i part dels materials d’algunes matèries sí que són en anglès. S’acaba acreditant un nivell corresponent al C1 dels estàndards europeus.

No, els alumnes que vulguin anar a l’estranger tenen més facilitats perquè es tracta d’una titulació altament reconeguda, però l’essència del Batxillerat Internacional és la metodologia, més competencial, exigent, que forma alumnes en les habilitats d’indagació, de comunicació, de pensament, d’auto-gestió i de treball en equip. Per això és apte per tots aquells alumnes que estiguin motivats i vulguin arribar més lluny en els seus estudis.

El PD té diversos components d’avaluació que es duen a terme al llarg dels dos anys. La part més forta són les proves externes a final del segon curs (durant el mes de maig). Aquestes proves sumen entre un 70 i un 80% de la nota sobre 7. Cada assignatura pot tenir de dues a tres proves, depenent del nivell que es cursa (mitjà o superior). També hi ha una avaluació interna en la qual hi ha a la vegada diversos components: investigacions internes, orals individuals i/o treballs escrits.

L’IB treballa insistentment per tal d’assegurar-se que el PD sigui reconegut per les universitats de tot el món i els seus alumnes rebin ofertes competitives pels seus estudis superiors. Per tenir més informació sobre les Universitats que reconeixen el PD es pot accedir a l’enllaç següent:

http://ibo.org/es/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/