Comença l'aprenentatge amb nosaltres

El curs 2021-2022 l’institut va començar la primera promoció d’alumnat de Batxillerat Internacional.

L’objectiu  principal de l’IB és aconseguir un món millor a través de l’educació. Actualment ofereix quatre estudis d’etapes diferenciades: el “Programa de l’Escola Primària” (PEP), el “Programa dels Anys Intermedis” (PAI), el “Programa del Diploma” (PD) i el “Programa d’Orientació Professional” (POP). El PD és per a alumnat d’entre 16 i 19 anys i és un programa d’estudis preuniversitaris. 


El Batxillerat Internacional planteja un currículum i uns criteris d’avaluació específics. L’Institut L’Alzina és un centre educatiu públic, per tant,  tot l’alumnat que cursi el Programa Diploma obtindrà la doble titulació LOMLOE i IB (reconegut internacionalment).

El Batxillerat Internacional ofereix tres llengües per a la realització dels exàmens (castellà, anglès i francès). La llengua vehicular a l’aula serà el català, mentre que el castellà serà la llengua de realització d’exàmens (excepte en les matèries de llengua anglesa -anglès- i la matèria de Llengua A: Literatura -català-).

Què opina l'alumnat?

Aquest primer trimestre ha estat el principi d’una nova etapa per a nosaltres, plena de canvis. Per a moltes no només ha sigut un període d’adaptació a la manera de fer del Batxillerat Internacional, sinó que també hem hagut de familiaritzar-nos amb un nou entorn; un nou institut. Això, però, no ha estat una gran dificultat, pel fet que hem cohesionat amb el grup en un no res. Altrament, pel que fa als docents de l’institut, també ens han acollit i ajudat amb tot el que han pogut.

Els professors i professores ens han repetit mil vegades que cap dels batxillerats és un 5è de l’ESO, ja que és considerablement més difícil. I tenen raó, és clar, això no obstant, cursant el Programa Diploma hem pogut adonar-nos que en aquesta frase tan dita no hi ha només una connotació negativa, sinó que també hi ha una part molt avantatjosa; la manera de treballar. Les assignatures troncals, per exemple CAS, teoria del coneixement i monografia, no són assignatures gaire convencionals, la qual cosa fa que siguin encara més interessants i actuïn com un respir del sistema tradicional. A més a més, la resta de matèries també estan plantejades des d’una perspectiva inusual; estan extremadament relacionades entre elles i TdC. En conseqüència, el coneixement que obtenim a través d’aquestes dona la sensació de ser molt més útil i aplicable de com seria normalment.

Així mateix, l’IB es caracteritza per uns valors concrets que busquen en els i les alumnes, els quals es reflecteixen clarament en les assignatures. És per aquesta raó que, en tot moment, estem aguditzant el nostre sentit crític, perspectiva internacional i les reflexions. Addicionalment, l’IB ens transmet la consciència que podem anar més enllà, aprofundir més. D’alguna manera ens ensenyen a pensar millor, a obrir la nostra ment i ser creatives.

Tot i que l’IB té molts aspectes positius, és ben fàcil escollir-ne el millor; els companys i companyes de classe. Som força diferents uns dels altres, però tenim interessos en comú, com aprendre, que ens han conduït fins a l’IB. Per aquest motiu l’ambient de classe és calmat, treballador i també molt respectuós. A l’ESO a vegades feia vergonya sortir a fer presentacions per por a ser jutjada, però en aquesta classe això no passa. Hi ha un molt bon ambient. Fa tan sols tres mesos que ens coneixem i encara i així sembla que hagin passat anys des del dia en què vam entrar a la nostra gegantesca classe totes juntes per primera vegada.

Instagram IB de l’Institut L’Alzina (@ib.alzina) https://www.instagram.com/ib.alzina/

L’IB pretén formar joves solidaris, informats i amb ganes d’ampliar el seu coneixement, que se sentin motivats per obtenir els seus objectius.

Aquest perfil té com a objectiu formar alumnat
que sigui:

Indagador
Informat i instruït
Pensador
Bon comunicador
Mentalitat oberta
Solidari
Audaç
Equilibrat
Reflexiu

Aquests són els altres centres públics de Catalunya que també ofereixen el DP de Batxillerat Internacional: